Zašto su istraživanja o diplomiranim studentima važna?

Istraživanja o diplomiranim studentima nastoje da istraže tok profesionalnih karijera diplomiranih studenata nakon diplomiranja u odnosu na studijski program koji su završili. Sa njihovim iskustvom u oba segmenta - u okviru visokog obrazovanja i tržišta rada - diplomirani studenti mogu se smatrati ekspertima kada se govori o tranziciji od visokog obrazovanja do tržišta rada. Oni mogu procijeniti završene studijske programe i uslove studiranja i dovesti ih u vezu sa iskustvom u oblasti rada i zaposlenja.

Dobijena informacija je važna za osiguranje kvaliteta i za unaprijeđenje studijskih programa, nastave i usluga. Mišljenja diplomiranih studenata su jedan od najvažnijih izvora informacija za donšenje odluka koje su zasnovane na podacima na Univerzitetu Crne Gore.

Ovaj projekat se finansira uz podršku Evropske komisije. Ova publikacija reflektuje samo stavove autora, i Komisija nije odgovorna za potencijalnu upotrebu informacija koje se nalaze u njoj.